Līga Liepiņa for Līgavām.lvBridal Fashion Shoot

Bridal fashion styling for Līgavām.lv
Style: Līga Banga
Make-up: Lynski Maekop
Hair: Diana Payton, Kitchen Hairlab
Team: Ritvars Bluka, Dārta Kalēja

Līga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga LiepiņaLīga Liepiņa